Reflectie

hololens_living_room_16153485657

Thema

Augmented reality (techniek) in het journalistieke vakgebied.

Aanleiding

De aanleiding voor dit onderwerp komt bij mij vanuit mijn persoonlijke interesse en mijn bedrijf The News Frontier. Dit bedrijf wil zich bezig gaan houden met interactieve nieuwsgames. The News Frontier is opgezet tijdens het project Ondernemerschap & Innovatie. Het afgelopen studiejaar heb ik mij intensief beziggehouden met nieuwe media. Onder meer virtual reality, serious gaming en augmented reality zijn onderwerpen waarvoor ik mij interesseer. Ik heb er nog niet veel over geschreven maar ik wil wel een master gaan volgen in de richting van Nieuwe of Digitale Media. Mijn interesse/specialisme is ook steeds meer die kant opgegaan. In de zomer van 2016 stond de gamewereld op zijn kop door het nieuwe smartphone spel Pokémon Go. In dit spel van Niantic, waarbij je Pokémon (monsters) moet vangen in de echte wereld, wordt gebruik gemaakt van augmented reality. De wezens zijn als het ware als een laag geprojecteerd op het beeld van je smartphone camera. De techniek van augmented reality is niet nieuw, hoewel deze wel door veel mensen als ‘nieuw’ werd ervaren. Dankzij de populariteit van het spel werd augmented realty (AR) opeens massaal gebruikt en kreeg het veel aandacht. Het was voor het eerst dat augmented reality zoveel consumenten bereikte. Echter, er zijn nog weinig journalistieke toepassingen met AR. Ik kan me niet voorstellen dat deze techniek geen meerwaarde kan leveren aan het journalistieke vakgebied. Ik wil in mijn reflectie onderzoeken of mijn vooroordeel ook gegrond is.

Probleem

Augmented reality wordt in veel vakgebieden toegepast, zoals militair, medisch, educatief en natuurlijk als entertainment. Zoals eerder gezegd, kan ik me niet voorstellen dat er op journalistiek vakgebied geen mogelijkheden zouden zijn. Alleen wat zou er dan mogelijk zijn? Van mijn onderzoek (en zelf wist ik dit ook al wel) heb ik geleerd dat nieuwsmedia achterlopen op technische grootheden zoals Google en Facebook. Het wordt tijd voor ons journalisten om terug te slaan. We moeten de aandacht van de nieuwsconsument opnieuw weten te veroveren. Technieken zoals AR en VR kunnen ons daarbij helpen. Het probleem is dus dat de journalistiek zich te langzaam aanpast aan deze technieken, en zo achterloopt op miljardenbedrijven zoals Apple. We moeten ontdekken hoe we nieuwe media gaan inzetten om de lezer zo effectief mogelijk het nieuws te laten beleven.

Onderzoeksvraag

Wat is de meerwaarde voor augmented reality in de journalistiek?

Deelvragen

Wat is augmented reality en hoe werkt het?
In welke (niet-journalistieke) producties/vakgebieden is augmented reality al toegepast?
Wat zijn de kernwaarden van de journalistiek en welke AR-toepassingen zijn hierbij te bedenken?
Wat zijn de mogelijkheden met augmented reality binnen de journalistiek?

Plan van aanpak

Bij het opstellen van de deelvragen vond ik het allereerst belangrijk om te behandelen wat onder augmented reality wordt verstaan. Daarom geef ik een definitie, behandel ik de geschiedenis en beschrijf ik globaal hoe de techniek in zijn werk gaat. Hiervoor heb ik literatuuronderzoek gedaan. Zo heb ik boeken en wetenschappelijke rapporten gelezen. Op basis hiervan zijn de eerste twee deelvragen beantwoord. Vervolgens ben ik op zoek gegaan naar experts die ik kon spreken. Ik heb gesproken met een aantal experts die ervaring hebben met augmented reality. Op basis van interviews met deze deskundigen wil ik de laatste twee deelvragen gedeeltelijk beantwoorden. De overige informatie is afkomstig van geschreven bronnen of internetbronnen. Alle gesproken experts hebben ervaring met augmented reality in het werkveld of hebben kennis over het onderwerp. Zij kunnen inzicht geven in de toepassingen van augmented reality en hoe zij dit gekoppeld zien aan de journalistiek. De overige bronnen moeten de inzichten van de experts meer ‘body’ geven door middel van voorbeelden en inzichten uit de journalistiek zelf. Op deze manier komt er een zo volledig mogelijke weergave tot stand.
De eerste twee hoofdstukken vormen een algemene inleiding. Vervolgens bespreek ik de tien elementen van de journalistiek zoals deze zijn opgesteld door Kovach en Rosenstiel. Dit heb ik gedaan om aan te geven wat journalistiek is. Vervolgens ben ik gaan nadenken over journalistieke toepassingen en hoe de elementen hierin terug te zien zijn. Het is niet de bedoeling om een techniek met de elementen van een vakgebied te vergelijken. Ik heb alleen nagedacht over eventuele journalistieke toepassingen en daarbij meegenomen welke kernelementen de journalist moet nastreven. Het laatste hoofdstuk geeft een korte beschrijving van het verschil tussen VR en AR, om aan te tonen waar augmented reality geschikt voor is. Tot slot noem ik een aantal journalistieke toepassingen van AR, die al gedaan zijn. Tot slot komen de meningen van de gesproken experts naar voren en worden de mogelijkheden die zij zien voor augmented reality en journalistiek besproken. Hierna volgt de conclusie en de beantwoording van de hoofdvraag.

Relevantie

De actualiteit voor het onderwerp lijkt me duidelijk, gezien de recente actie van Albert Heijn met augmented en virtual reality, Pokemon GO en het feit dat 2016 hét jaar zou moeten worden van VR. Voor mijzelf is dit relevant omdat ik met mijn bedrijf bezig ben met interactieve games/producties voor de journalistiek. Augmented reality is interactief, de speler moet in de meeste producties met AR keuzes maken en reageren hierop. Dit is precies wat wij in onze producties met The News Frontier ook willen toepassen. Ik ben gewoon ontzettend veel bezig geweest hiermee het afgelopen jaar, en wil me verder verdiepen in nieuwe media (technieken), waar augmented reality er één van is. Ik wil een master doen in deze richting, om mijzelf nog meer kennis en verdieping te geven. Dan is het een voordeel als ik al onderzoek heb gedaan een techniek binnen nieuwe/digitale media. Zo kan ik mijzelf beter specialiseren. Daarnaast vind ik dat wij als journalisten maar eigenlijk het journalistieke vakgebied in zijn algemeenheid nieuwe technieken moeten omarmen. We kunnen niet langer stil blijven staan bij het bekende en moeten grenzen gaan verleggen. Ik denk dat veel van de huidige journalisten dit met mij eens zijn. We omarmen langzaam nieuwe technieken als VR en ik denk dat dit kansen biedt voor de journalistiek. Vandaar dat dit onderwerp ook journalistiek relevant is. Niet alleen vanwege de actualiteit maar ook vanwege de mogelijkheden van een nieuwe vertelvorm.

Doelgroep

Het is voor alle journalisten die in nieuwe technieken/media geïnteresseerd zijn interessant en relevant om te kijken welke opties en mogelijkheden er voor ons zijn. Ik richt mijn reflectie dan ook op alle nieuwsmedia, freelance journalisten en andere mediamakers die interesse hebben hierin. In mijn reflectie wordt helder wat augmented reality is en hoe we dit toe kunnen passen, dus het verslag is ook geschikt voor een leek.

Doelstelling

Mijn doelstelling is om mensen bekend(er) te maken met deze techniek. Ik denk dat augmented reality ons ontzettend mooie dingen kan gaan brengen in de toekomst, als ik kijk naar de ontwikkelingen. Maar er is nog geen juiste content, we moeten aan de slag met zijn allen om het medium te gaan ontdekken. Ik zie dat we ons allemaal storten op virtual reality, maar ik denk dat deze techniek niet achter moet blijven. Mijn doelstelling is dan ook om iedereen die ook maar een beetje geïnteresseerd is in augmented reality, hiermee kennis te laten maken. Journalisten moeten aan de slag om verhalen in AR te maken. We moeten nieuwe technieken gaan omarmen en ik denk dat augmented reality in dit plaatje past.

Document

Reflectie Robine Roordink__augmented reality in de journalistiek