Productomschrijving: Exotische Dromen

Onderwerp:

Het emigreren van Nederlanders naar het buitenland.

Doelgroep:

Het tijdschrift Buitenleven wordt acht keer per jaar uitgegeven door BCM bv. Het tijdschrift wordt voornamelijk gelezen door (hoger opgeleide) vrouwen van 35 jaar en ouder met een interesse in tuinieren, een actief leven, natuur en ambacht. Op de site van mediabookers wordt de doelgroep omschreven als ’35+ vrouwen met een hoog inkomen en een actief leven’.

Medium:

Print/tijdschrift. Buitenleven focust zich op positieve, luchtige, ‘groene’ artikelen die veelal gaan over tuinieren, ambacht, het actieve leven, inrichting van het huis en bijzondere levensstijlen.

Bladpijler/rubriek:

‘Het roer om’

Genre:

Interviewreportage in het blad Buitenleven.

Omvang:

Twee stukken tussen de 500 en 600 woorden. In totaal dus 1000 tot 1100 woorden.

Invalshoek:

Dit artikel gaat over vier Nederlanders of Nederlandse stellen die besloten te emigreren naar het buitenland. Zij hadden hier allemaal een reden voor, bijvoorbeeld: het beginnen van een bed and breakfast. De keuze voor interviewkandidaten was mede afhankelijk van de reden om te emigreren. Maar ik moest bij mijn keuze voor geschikte interviewkandidaten bijvoorbeeld ook kijken naar de mate waarin zij zelfvoorzienend leefden. Voor lezers van Buitenleven is het namelijk interessant om te lezen dat een boerin volledig van haar eigen land leeft in Frankrijk, of dat een meisje naar Egypte is geëmigreerd om daar Arabische paarden te fokken in het land van herkomst. De passie voor natuur en ambacht is onderdeel van het karakter van Buitenleven. De interviewkandidaten werden daarom ook geselecteerd op hun verhaal en hun reden om te emigreren. Het was hierbij van belang de ‘Buitenlevengedachte’ hierin mee te nemen.

Beeldsuggesties/opmaaksuggesties/infographics:

Ik heb het artikel vormgegeven in de tool Storyform, waardoor het artikel mooier naar voren komt met een wisselende opmaak. Het beeldgebruik is hierbij afkomstig van de gratis bruikbare beeldbank Pixabay. Dit omdat de foto’s in Buitenleven door (semi) professionele fotografen is gemaakt. De beelden bij het desbetreffende artikel zijn dus niet per definitie rechtenvrij of gratis te (her)gebruiken.

Bronnen:

Hylke Hettema en Jos en Lucas Pepping

Procesverslag:

Een uitgebreid procesverslag en de redenen waarom ik specifieke kernkwaliteiten wil aantonen, kun je lezen bij de productverantwoording.

Welke kernkwaliteiten wil je met dit product specifiek bewijzen:

  • Zelfstandigheid
  • Creativiteit en originaliteit qua aanpak en verwerking