Verantwoording: Exotische Dromen

Ik heb van december 2015 tot en met april 2016 stage gelopen bij BCM in Eindhoven. BCM is een uitgeverij die meerdere special-interest magazines uitgeeft. Voorbeelden hiervan zijn Buitenleven, Soundz, Toeractief, KOE maar ook de magazines voor Rabobankleden.

Voor al deze tijdschriften heb ik geschreven tijdens mijn stage. Daarom noem ik ze ook, want BCM geeft nog veel meer uit dan alleen bovengenoemde titels. Ik heb er bewust voor gekozen om twee maanden langer stage te lopen. Dit omdat ik meer ervaring wilde opdoen, het naar mijn zin had maar ook omdat ik producties wilde verwerken in mijn portfolio. Helaas zijn de artikelen die ik geschreven heb niet diepgaand van aard en erg luchtig. Ik heb voornamelijk tuinreportages geschreven en cd-recensies of interviews verwerkt.

Toch wilde ik heel graag iets vanuit mijn stageperiode bij BCM laten zien in mijn portfolio. Maar wat, daar was ik nog niet uit. Letterlijk de maandag na mijn laatste stagedag, werd ik gebeld door de adjunct-hoofdredacteur van Buitenleven. Een medestudent van de FHJ (die ook stage heeft gelopen bij BCM en als freelancer aan de slag was) was bezig aan een artikel maar had aangegeven het niet af te kunnen krijgen. Toen kreeg ik de vraag of ik het artikel op me zou willen nemen, maar vooral of ik binnen korte tijd interviewkandidaten kon regelen.

Twee van de interviewkandidaten voor het stuk waren al geïnterviewd en verwerkt door mijn collega/medestudent. Echter waren er nog weinig tot geen opties voor de overige twee interviews. Binnen een week heb ik de interviews moeten plannen en heb ik de beste resultaten moeten selecteren. Door middel van een oproep op facebook ging ik op zoek naar kandidaten. De reacties stroomden binnen. Uiteindelijk heb ik een interview gehouden met een meisje dat in Egypte woont en met een stel dat naar Noorwegen is geëmigreerd. Het meisje emigreerde naar Egypte om Arabische paarden te fokken in het land van herkomst en het echtpaar is een natuurcamping begonnen in het Noorse landschap.

Bij het selecteren van de kandidaten moest de ‘Buitenlevengedachte’ wel in de gaten worden gehouden. Zo was er al een stel geïnterviewd met een bed and breakfast en een boerin die zelfvoorzienend leefde. Mensen met een bed and breakfast of hotel in het buitenland, die reageerden op mijn oproepje, vielen dus al af. Ook moesten de landen niet overeen komen met de mensen die al geïnterviewd waren. Het verhaal moest origineel zijn maar wel in het ‘Buitenlevenplaatje’ passen. Na een week heb ik de beste voorstellen doorgestuurd naar de redactie en zij gaven al snel akkoord met de twee bovengenoemde interviewkandidaten.

Hoewel de kandidaten snel gezocht moesten worden, had ik nog even speling met de deadline. Uiteindelijk heb ik voordat ik op vakantie ging, wat één dag voor de deadline was, de stukken aangeleverd evenals de tuinroute die in de betreffende editie van Buitenleven verscheen.

Het resultaat was de reportage Exotische Dromen die in de 6e editie van Buitenleven staat (augustus/september). Ik heb dit stuk aangeleverd omdat ik er trots op ben dat ik in een korte tijd erin geslaagd ben om een opdracht op me te nemen. Daarnaast had ik al een aantal stukken geschreven voor Buitenleven, maar deze opdracht had een ander thema en was voor een andere rubriek. De stukken zijn langer en dus zijn de interviews diepgaander, waardoor ik deze meeneem in mijn portfolio.

Het maken van deze interviews vergde een grote zelfstandigheid. Het was mijn eerste echte opdracht als freelancer voor BCM, dus buiten mijn stageperiode om. Daarnaast was de druk om juiste kandidaten te vinden hoog. Ik had ongeveer een week de tijd, en wist dat mijn voorganger moeite had met het vinden van geschikte personen voor een interview. Dit vroeg om een strakke planning en een grote mate van zelfstandigheid. Daarnaast ben ik ook flexibel omgegaan met de opdracht. Ik kreeg deze toegeschoven en ben gelijk tot actie overgegaan. Binnen een kort tijdsbestek kon ik als flexibele freelancer de job afmaken.

Ook heb ik eigenhandig de kandidaten geselecteerd uit alle reacties. Zo kon ik de beste keuzes, in mijn ogen, doorsturen naar de redactie. Hierbij hield ik de Buitenlevengedachte in het achterhoofd. Ook heb ik hele andere stukken geschreven dan mijn medestudent. Het eindproduct is een combinatie van onze stukken, twee van mij en twee van de ander. Ik heb uiteraard alleen mijn stukken en mijn introductie in mijn portfolio verwerkt, maar mijn originaliteit en creativiteit als journalist is terug te lezen. Hoewel ik volgens een duidelijke opdracht heb gewerkt, heb ik er mijn eigen stukken van gemaakt en mijn originaliteit en creativiteit als journalist laten zien.

Hieronder is de verklaring van Eva van Meijl, adjunct-hoofdredacteur bij Buitenleven. In deze verklaring staat dat de teksten die ik in mijn portfolio aanlever mijn originele teksten zijn. Dit zijn de teksten voordat deze gepubliceerd werden in het tijdschrift, deze versies zijn dus niet aan aanpassing door een eindredactie onderhevig geweest. Ook staat in deze verklaring dat de teksten buiten de vaste stageperiode van drie maanden zijn geschreven.

verklaring-originele-teksten-en-buiten-stageperiode